Skip to Main Content

Guia d'ús de l'observatori de la producció científica

Què conté en el seu inici?

La producció científica del personal investigador de la Universitat d'Alacant present en les bases de dades de Dialnet, Scopus i Web of Science. I, a més, els indicadors bibliomètrics d'aquesta producció científica (cites, impacte, etc.). Aquesta plataforma no pot incorporar dades automàtiques del repositori institucional RUA, ni del portal de l'investigador (Universitas XXI).

En la pàgina principal tenim l'estructura que conforma el contingut, el cercador de producció científica i una sèrie de comptadors, amb la xifres actualitzades.

 Pàgina principal de l'Observatori de la producció científica de la Universitat d'Alacant, amb l'estructura el cercador i els comptadors.

Quins tipus de publicacions inclourà?

Article, Llibre, Capítol de llibre, Ressenya, Aportació de Congrés, Tesi, Editorial, Errata, Carta, Nota, Revisió, Estudi Breu, Data Paper, Working Paper, Informe (Report), Exemplar de Revista (Journal issue), Entrada a diccionari (Dictionary entry), etc.

Cada quant temps es produeixen les descàrregues automàtiques de les diferents fonts de les quals s'alimenta l'Observatori?

Des de Dialnet els documents es descarreguen diàriament, des de Scopus cada setmana i des de Web of Science es realitza mensualment.

Quins avantatges aporta?

 • Reuneix en un únic punt d'accés la producció científica de la UA.
 • Incrementa la visibilitat i difusió de les publicacions entre tota la comunitat científica.
 • Proporciona indicadors bibliomètrics per a l'anàlisi i l'avaluació de la producció científica de la UA.

Com s'organitza la informació?

El seu contingut s'organitza en:

 • GRUPS: informació sobre la producció dels grups d'investigació classificats per departaments, instituts d'investigació i per les àrees de coneixement de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI)
 • INVESTIGADORS/ES: agrupat per departaments, instituts d'investigació i àrees de coneixement de la Universitat.
 • RESULTATS: l'Observatori ofereix els resultats agrupats sobre la base de publicacions, accés obert, tesi, col·laboració i patents.

Pàgina principal de l'Observatori de la producció científica de la Universitat d'Alacant, amb l'estructura de l'Observatori marcada. Grups, investigadors/es, resultats.

Com es localitzen les publicacions contingudes en ell?

Des de la pàgina principal de l' Observatori, a través del cercador de la producció científica, el qual inclou publicacions i tesis.

També pots trobar les publicacions des del Cercador de Publicacions, el qual apareix en l'apartat Resultats.

Com es localitza el personal investigador?

Amb el Cercador d'Investigadors/es, que apareix en l'apartat Investigadors. També es pot cercar per especialistes dins del mateix apartat.

Pàgina de l'Observatori de la producció científica de la Universitat d'Alacant, amb el cercador de investidadors/as i especialistes.

Quin personal investigador està inclòs?

L'Observatori de la Producció Científica conté els següents perfils, amb les publicacions relacionades.

 • Personal Investigador actual: s'hi inclouen totes les seues publicacions des de la seua incorporació a la UA.
 • Personal Investigador extern: no pertany a la UA, però s'hi inclouen les seues publicacions desenvolupades en el si dels grups d'investigació de la nostra institució o com a coautor amb un altre o altres coautors que sí que pertanyen a la UA.
 • Personal Ex-investigador: s'hi inclouen les publicacions del personal investigador des de l'any en què van començar la seua relació amb la UA i fins a un any després de finalitzar-la, o mentre l'exinvestigador continue pertanyent a un grup d'investigació de la UA o publique amb un autor o autors de la Universitat.
 • Personal Investigador jubilat: s'hi inclouen totes les seues publicacions des de la seua incorporació a la UA.

Què he de fer si, sent personal investigador de la UA no hi estic inclòs?

Has d'emplenar el formulari i seleccionar l'opció:

 • “No aparec en l'Observatori o em mostra vinculat a un grup/departament/institut erroni”.

Com puc afegir-hi noves publicacions?

Hi pots afegir noves publicacions des de l'aplicació i posteriorment la Biblioteca Universitària validarà la sol·licitud.

Si detecte errors en alguna publicació, com puc corregir-los?

Has d'emplenar el formulari i seleccionar l'opció:

 • “Publicacions amb errors”.

No em puc identificar com a persona usuària. Què he de fer?

Emplena el formulari i selecciona l'opció

 • “Problemes informàtics o d'autenticació”.

¿Per què no puc visualitzar els indicadors bibliométrics?

Els indicadors estan visibles des de la UA o, desde fora de la universitat, accedint a través de Xarxa UA.

On es poden veure les patents i quines patents s'hi inclouen?

Les patents no es busquen en el cercador de producció científica de la pàgina principal. Són accessibles des de Resultats / Patents, i des de la web de la persona investigadora, si té almenys una patent.

Pàgina de resultats de l'Observatori de la producció científica de la Universitat d'Alacant, amb les patents.

Una vegada allí trobarem les patents en les quals participa la institució i en què participen investigadors de la UA.

La informació procedeix de la base de dades INVENES. Els tipus de patents són els següents:

 • A1 Patent d'invenció (fins 1992).
 • A6 Patent d'invenció sense informe sobre l'estat de la t'ecnica.
 • B1 Patent d'invenció (sense examen previ).
 • B2 Patent d'invenció (amb examen previ).

Les patents internacionals no entren automàticament en l'Observatori i cal sol·licitar la seua inclusió a través d'observatoribua@ua.es