Skip to Main Content

Guia d'ús de l'observatori de la producció científica

Vídeo promocional

Foto de dos investigadorass en una mesa frente a frente

L’Observatori de la Producció Científica de la UA és la plataforma que dona accés als resultats de l’activitat investigadora (publicacions científiques, patents, tesis, etc.) desenvolupats a la Universitat d’Alacant.

És un projecte gestionat per la Biblioteca Universitària en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació i el Servei d’Informàtica que ha donat lloc a un producte integrat.

La producció científica es recopila de manera automàtica des de diverses bases de dades bibliogràfiques: Web of Science, Scopus, Dialnet, INVENES, etc. La informació de les unitats (grups, departaments, instituts) i del personal investigador procedeix de bases de dades pròpies de la nostra universitat.

Pots sol·licitar la inclusió de noves publicacions sempre que complisquen amb els requisits establits en la Política de continguts de l’Observatori.

L’Observatori té com a objectius principals:

  • Agrupar en un únic punt d’accés la producció científica generada pel personal investigador i les unitats de la UA.
  • Incrementar la seua visibilitat i difusió dins de la comunitat científica.
  • Oferir indicadors bibliomètrics a nivell individual, de publicació i per unitats.
  • Servir d’eina d’anàlisi per als gestors

 

L’Observatori conté la producció científica del personal investigador de la Universitat d’Alacant, tant individualment com agrupada en departaments, grups d’investigació i instituts d’investigació de la UA, així com els resultats globals de la UA.

Està dividit en tres àrees principals:

Investigadors/investigadores

El suport principal és la producció de cada persona investigadora. Ací pots trobar dades sobre les seues publicacions (articles, llibres, capítols de llibres, aportacions a congressos i altres tipologies), patents, tesi doctoral, tesis que ha dirigit i la participació en tribunals de tesi, així com la xarxa d’investigadors i investigadores amb qui ha col·laborat. També s’hi indica la informació relativa a la seua adscripció: departament, àrea, grup d’investigació i instituts.

Grups
Els resultats de l’activitat investigadora són agrupats i consultables per:

  • Grups d’investigació.
  • Departaments.
  • Instituts d’investigació.

Obtindrem, a més de les dades relatives al grup, departament o institut, el personal investigador membre, les publicacions, les col·laboracions, les tesis defensades i dirigides i els indicadors bibliomètrics.

Resultats
L’Observatori ofereix els resultats globals agrupats en Publicacions, Accés Obert, Tesis i Col·laboracions.

L’Observatori de la Producció Científica de la UA recull informació pública oberta a totes les persones interessades.

No obstant això, si t’identifiques en l’Observatori tens accés a més prestacions (indicadors bibliomètrics des de fora de la UA, pots editar i modificar el teu perfil, sol·licitar noves publicacions, etc.).

Per a poder accedir-hi i interactuar amb l’Observatori, el correu electrònic que utilitzes ha de ser un correu institucional associat a RedIris (@ua.es).